Sobre mi Projectes Altres Contacte
L'ARQUITECTURA
L'ARQUITECTURA

El que més m'agrada de l'arquitectura és que té a veure amb gairebé tot camp del coneixement que un pugui imaginar. Aixó és perfecte per algú com jo, a qui sempre ha fascinat aprendre sobre quantes més disciplines diferents millor. L'arquitectura satisfà tant les meves necessitats creatives com científiques, essent tan artística com tècnica, conceptual com física.

El disseny arquitectònic ha estat la meva passió des de fa molts anys, i com a tal, hi reflexiono sovint, intentant progressar cap a una manera de dissenyar que dialogui millor amb els usuaris, a qui dedicem la nostra feina. A vegades es pot arribar a oblidar quina és la finalitat de l'arquitectura. Per a mi, la resposta és que l'arquitectura tracta de millorar l'experiencia de l'usuari en tot aspecte possible per mitjà de la modificació del seu entorn, amb els mínims recursos possibles.

Efectivament, cada aspecte: Experiència climàtica, experiència espaial, experiència estètica, experiència funcional, experiència social, etcètera. Altre cop, l'arquitectura te en compte gairebé tota branca de les arts i les ciències. Opino que no te cap sentit dissenyar un edifici perfectament funcional però deficient estèticament, o a l'inrevés, imposant les nostres preferències per sobre el que creiem innecessari segons el nostre criteri personal. Els usuaris no ho acceptarán, i és per a ells que treballem. Per tant, defenso que l'arquitectura necessita ser tractada de manera holística, desfent-nos de qualsevol suposada prevalència d'un aspecte sobre un altre. Res segueix a res. Aquesta és la mentalitat holística amb que dissenyo, pensant en el projecte de manera global des de les seves primeres fases de concepció.